Kulen Novosel Vicešampion

Kulen Novosel Vicešampion

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek u suradnji s Prehrambeno – tehnološkim fakultetom iz Osijeka tradicionalno već niz godina organiziraju ocjenjivanje kakvoće kulena u Osijeku.

20. ocjenjivanje kakvoće kulena održano je 19. lipnja 2020. godine u ŽK Osijek. Ove su se godine prvi put na natjecanje mogli prijaviti isključivo proizvođači kulena upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i/ili upisani u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, odnosno proizvođači koji sa svojim kulenom mogu legalno izaći na tržište.

Proglašenje rezultata i dodjela priznanja proizvođačima kulena za rezultate postignute na 20. ocjenjivanju održano je 3. srpnja u HKG – Županijskoj komori Osijek. Vicešampion je „Kulen Novosel“ iz Gata

Natjecanje je organizirano u suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek. Ove godine na ocjenjivanje su se prvi put mogli prijaviti samo registrirani proizvođači te slavonske, baranjske i srijemske delikatese, upisani u upisnike odobrenih ili registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a što je i jedan od razloga da je stiglo 25 uzoraka, što je manje nego lani.

Kuleni prijavljeni za ocjenjivanje prije organoleptičkog ocjenjivanja prošli su trihineloskopski pregled metodom umjetne probave. Na svim uzorcima obavljena je fizikalno-kemijska analiza u Centru za kvalitetu mesa Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek.